צור קשר פורומים חנות אינדקס פוסטפרטום הצילו צירים מאמרים חדשים ראשי
פורום דיני עבודה, זכויות נשים הריון ולידה
מנהל/ת הפורום: עו"ד לימור דרעי
  יציאת האב לחופשת לידהרות 11:25 23/06/2014
שלום רב,
למיטב הבנתי הגבר יכול לצאת לחופשת לידה רק החל מהשבוע ה-7, וזאת בתנאי שהאישה חוזרת לעבודתה.
1. האם יש דרישה בנוגע למספר שעות העבודה שהאשה תעבוד / תנאי לגובה המשכורת (אני עובדת כבר למעלה משנה בתחום האירועים והמשמרות נקבעות על סמך כמות האירועים - לדוגמא: ישנם חודשים בהם עבדתי 10 משמרות לחודש וחודשים בהם אני עבדתי 20 משמרות לחודש)
2. במידה והאב מנצל את זכאותו לחופשת לידה, האם הוא מחוייב לסיימה או שמא אפשרי שייצא לחלק מהתקופה (לדוגמא משבוע 7-10) והאישה תחזור לחופשת לידה עד סופה (משבוע 10-14)?
3. האם זכותה של האישה להארכת חופשת הלידה ללא תשלום נפגעת במידה וחלק מחופשת הלידה בתשלום מומשה על ידי האב? (לדוגמא האב לקח חופשת לידה משבוע 7 עד שבוע 14 בזמן שהאישה חזרה לעבודה, אך בתום השבוע ה-14 האישה רוצה להמשיך את חופשת הלידה ללא תשלום)

תודה רבה!!! :)
   עו"ד לימור דרעי, מנהלת הפורום 13:17 24/06/2014
שלום רות
עובד זכאי לחופשת לידה חלקית אם התקיימו כל אלה:
1.אשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה בכתב לוותר על יתרת החופשה לאחר 6 השבועות הראשונים אחרי הלידה
2.אשתו עבדה בתקופה האמורה לעיל
עובד צריך למסור למעביד הצהרה חתומה בידיו ובידי אשתו לפי טופס שבתקנות לפחות 30 יום לפני היום בו הוא חפץ להתחיל את החופשה

האב יהיה זכאי לדמי לידה אם התקיימו בו התנאים הנדרשים בסעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים, בעד התקופה שלרגל חופשת הלידה ולצורך הטיפול בילדו הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו, ובתנאי שמתקיימים בו כל אלה:
א. הוא עובד או עובד עצמאי.
ב. שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד ו/או ששילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע. "היום הקובע" = היום שבתום ששת השבועות שלאחר יום הלידה או היום שבו הפסיק לעבוד, לפי המאוחר.
ג. אשתו זכאית לדמי לידה, בעד אותו פרק זמן, ולא שולמו לה דמי הלידה בעד פרק הזמן המלא.

לא ישולמו דמי לידה לאב בעד התקופות:
א. תקופה של שישה שבועות רצופים שתחילתם ביום הלידה.
ב. תקופה שבעדה שולמו לאשתו דמי לידה.
ג. תקופה הפחותה מ-21 ימים רצופים.
לעניין חל"ת:
אורך החופשה הינו רבע מוותק העובדת אך לא יותר מ- 12 חודשים וחלק של חודש לא יבוא במניין. חל גם על האב ובלבד שנתקיים אחד מאלה:
1.בת זוגתו הועסקה במשך 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני תחילת העדרותו
2.הילד נמצא בחזקתו הבלעדית בעקבות נכות / מחלת בת הזוג

המענה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי
לימור דרעי , עו"ד
   חידוד אחת השאלותרות 21:47 24/06/2014
ראשית תודה רבה על המענה המהיר והיסודי

ברשותך אחדד את אחת השאלות - בנוגע לחל"ת:
רציתי לדעת האם אני אוכל לקחת חל"ת (אני עובדת למעלה משנה באותו מקום עבודה) גם אם חלק מחופשת הלידה נוצלה בידי האב? או מאחר ואני חוזרת לעבודה (במקביל ליציאת האב לחופשה) זכותי להארכת חופשה נפגעת?

(דוגמא: האב יוצא לחופשת לידה בין השבועות 10-14 במקביל אני חוזרת לעבוד. בתום 14 השבועות האב חוזר לעבודה ואני מעוניינת לקחת חל"ת במסגרת זכותי להארכת חופשת לידה - האם אפשרי?)

תודה רבה והמשך שבוע טוב
רות
שיווק באינטרנט   ניוזלטר דיוור אלקטרוני   בניית אתרים   תקנון ותנאי שימוש © כל הזכויות שמורות לאמנות הלידה  יצירת קשר   מנשא לתינוק   מצאי דולה   מי אנחנו